Nyheter

 • Stenvalls Trä söker torkskötare

  2018-11-30

  Stenvalls Trä AB behöver förstärka sin organisation och söker nu en torkskötare till anläggningen i Sikfors för att bli en del av vårt glada och kompetenta gäng.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker maskinmekaniker

  2018-11-29

  Stenvalls Trä AB behöver förstärka sin underhållsorganisation och söker nu en skiftgående mekaniker som kan genomföra förebyggande underhåll och reparationer av våra maskiner. Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt kompetenta och glada gäng.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker mekaniker till tunga fordon

  2018-11-29

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 1 miljard sek. Produktionen uppgår till 400 000 m3 sågad vara och ca 75 % vidareförädlas direkt till slutkund. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker förare till timmer- och gaffeltruck

  2018-11-26

  Stenvalls Trä behöver förstärka sin organisation och söker maskinförare för både timmer- och gaffeltruck till våra anläggningar i Sikfors och Lövholmen. Ansök redan idag och bli en del av vårt kompetenta och glada gäng.

  Läs mer...

 • Henrik Morin ny VD för XL-BYGG Stenvalls

  2018-10-25

  Henrik Morin, tidigare VD för Westhelicopter och affärsutvecklare inom Kallax Flyg blir den som ska leda XL-BYGG Stenvalls in i framtiden. Han kommer att tillträda fr.o.m. 29 oktober 2018.

  Läs mer...

 • Ny produktionschef på Lövholmen

  2018-10-15

  Stenvalls Trä AB är glada att kunna presentera Erik Lundqvist som nytillträdd produktionschef vid vår anläggning på Lövholmen, Piteå.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny Underhållschef

  2018-05-04

  Stenvalls Trä AB tillsätter Lennart Nilsson som Underhållschef. Lennart har en lång erfarenhet inom sågverksbranschen där han varit verksam inom många delprocesser hos oss sedan 1993.

  Läs mer...

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

  Läs mer...

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

rss

Produktionslinjer

I vår orderstyrda och kundanpassade produktion, produceras förädlade trävaror till Europas mest krävande kunder. Hälften vidareförädlas till hyvlade produkter och hälften vidareförädlas till kundanpassade kvalitéer, dimensioner och längder. För att möta kundens krav på leveranssäkerhet producerar och levererar vi under årets alla 12 månader.

Produktion

För att säkerställa maximalt utbyte av kvalité och volym mäter och beslutar vi rätt sågmönster efter barkning med  3D- kamerautrustning. Stocken klassificeras beroende på stockens struktur och kvalité i tre olika grundkvaliteer, fönster,möbel och bygg. En ytterligare kontroll görs av våra erfarna operatörer som säkerställer att vi tar rätt beslut tidigt i processen.

Högkvalitativa rotstockar används till fönster och list industri.

Topp  och mellanstockar med hög andel levande kvist används till produkter för möbler paneler golv och trappor.

Till byggindustrin används timmer där styrka längd och rakhet spelar stor roll när rätt timmer väljs.

Stenvalls satsar dessutom på att förädla våra biprodukter. Vi tillverkar egen pellets och kutterspånsbalar till högsta kvalité och levererar flis, spån och bark till pappersindustrin och som bioenergi 

I förädlingsledet ingår bland annat 5 hyvlerier med en WACO Maxi och två WACO 3000. Dessa maskiner med 9 spindlar, ger oss mycket goda förutsättningar att producera de flesta på marknaden förekommande profiler med en mycket hög finish.Kringutrustningen består bland annat av ändspontning, precisionskapning av längder, längdmätning, sprutmärkning, etikettering samt foliering och buntning.

För att ha möjligheten att leverera exakt den kvaliteten som kunderna förväntar sig har vi utrustning för att kapa bort felaktigheter i trästrukturen, både före och efter hyvelmaskinen samt även sortera i upp till 5 olika kvaliteter.

Vi har egen sliputrustning med erfaren personal för att kontinuerligt kunna hålla en hög finish på de hyvlade trävarorna.

I våra fem hyvlerier bildas under produktionsprocessen stora mängder kutterspån och klyvspån. Denna torra råvara slussas via ett slutet system rakt in i produktionshallen för pellets och kutterspånsbalar.

I denna produktionsanläggning sållar vi kutterspånet fri från finfraktion, som sedan balas i 25 kg balar på pall till djurströ, medan finfraktionen med viss inblandning av kutterspån blir träpellets. Pelletsen levereras i både stora 600 - 800 kg säckar samt 16 kg säckar emballerade på pall..

Hyvlade produkter

I vårt sortiment av hyvlade trävaror kan vi erbjuda en mängd olika profiler, dimensioner och längder. Kvalitetssorteringen är anpassad mot enskild kund eller specifik marknad.

Samtliga produkter i vårt sortiment produceras i effektiv maskinutrustning på ett rationellt sätt. Detta skall komma kunder tillgodo i form av bra produkter och ett brett sortiment till konkurrenskraftiga priser.

I förädlingskedjan kan nämnas exempel som fingerskarvade, hyvlade, exaktkapade produkter där vi uppnår både stabilitet, rakhet och minimalt spill till det användningsområde som produkterna har.

Ytterpaneler med ytbehandling finns i många olika skepnader och kvaliteter på marknaden. Vi har valt att endast använda oss av erkänt bra leverantörer på färg samt med en metod i måleriutrustningen som garanterar ett optimalt slutresultat.

Samtliga utvändiga paneler kan fås med både grundfärg eller fler påförda färgstryk, helt efter önskemål. Mellan påföring av varje färgskikt, torkas ytterpanelerna varsamt för att erhålla god vidhäftning och kvalitet på den färdiga produkten. Ytbehandling av panelerna kan ske med vattenbaserad, alternativt lösningsmedelsburen färg. Som en del i kvalitetssäkringen förs protokoll över slutresultat i alla produkter som ytbehandlas.

Vi har ett brett sortiment av impregnerade produkter. Reglar och trall som utgör huvudprodukterna, men även ett komplett sortiment av paneler, läkt och dimensioner som ofta används till marina konstruktioner.

Vi har möjligheten att tryckimpregnera enligt klasserna CCA-A, CCA-marin samt Volmanit CX-8 klass A och AB som är den nya miljövänligare impregneringsmetoden. All impregnering sker enligt NTRs instruktioner för tryckimpregnering av trävaror.

I vårt sortiment av invändiga paneler kan vi erbjuda en mängd standardprofiler och maskinparken är anpassad att producera kundanpassade profiler på ett effektivt sätt. Med ändspontade paneler uppnår man mindre spill och mycket bra funktion.
I sortimentet ingår även invändiga paneler som är ytbehandlade med polerad vitlut.

Vi kan även leverera invändiga paneler med ett vattenbaserat heltäckande ytskikt. I vår komponentproduktion kan vi kapa sågade och hyvlade trävaror i två kapanläggningar, System TM med scanner, märgvändare, krokmätning och fuktkvotsmätning samt en kapanläggning PAUL med kritstation. I produktionen kan vi i ett slutet flöde transportera de sågde komponenterna direkt in i en WACO bandsåg för klyvning och till en 10 spindlig komponenthyvel, Ledermac Speedmac, med precisions kapning, typ dubbeltapp samt med sorteringsmöjligheter av kvalitet efter hyveln.

I produktion kan vi hantera längder mellan 200 mm - 2500 mm i en fart av max 120 meter/minut. I System TM kapanläggningen kan vi tack vare kameraoptik i detalj detektera hela trästrukturen och därigenom tillsammans med kunderna utveckla den kvaliteten som krävs för vidare användning av våra trävaror.

I linje med denna komponentproduktion ligger fingerskarvmaskinen som är en Dimter kortlängds möbelskarv med förutsättningar att skarva längder upptill 6000 mm. Tack vare fingerskarvs möjligheter där vi kan använda kortlängder, har vi möjlighet att kapa bort alla fel som inte passar i olika användningsområden, men ändå erbjuda rätt längd på respektive produkt.

Möjligheten att dessutom kunna skarva det eventuella spill som kommer av höga krav och förväntningar på slutprodukterna gör att vi på ett mycket kostnadseffektivt sätt kan nyttja både trä och vidareförädling.

I den 10 spindliga riktlisthyveln Ledermac Speemac har vi möjligheten att producera olika typer av ämnen med höga krav på finish på alla fyra sidor.

Maskinen har stora kutterdiametrar, hög fart på spindlar med dubbla lagringar och bryning på samtliga fyra sidor. Detta ger oss möjligheten till mycket flexibel produktion med hög finish och bra verkningsgrad. Den helautomatiska kringutrustningen är anpassad till hyvelns kapacitet.


Idag producerar vi färdiga träkomponenter i många olika förädlingsgrader till rätt kostnadsläge, med kunden i fokus. Produktionen sker i högrationella anläggningar med snabbt flöde, korta omställnings tider och med hög kompetens hos medarbetarna.