Nyheter

 • Stenvalls Trä söker rundvirkestransportörer

  2018-05-14

  För våra virkesköp inom området Tornedalen och Kalix älvdal och söderut till våra sågverk söker vi transportörer. Vi ser stora möjligheter att kombinera körning med virkesströmmar inom Stenvalls område.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny Underhållschef

  2018-05-04

  Stenvalls Trä AB tillsätter Lennart Nilsson som Underhållschef. Lennart har en lång erfarenhet inom sågverksbranschen där han varit verksam inom många delprocesser hos oss sedan 1993.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker virkessköpare

  2018-03-24

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 950 miljoner sek. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 70% vidareförädlas direkt till slutkund. Stenvalls Trä AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fastighets AB, XL Bygg Stenvalls AB, Kallax Flyg AB samt Genesis IT AB. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

  Läs mer...

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

  Läs mer...

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

  2016-02-26

  Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

  2015-10-02

  Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter.

  Läs mer...

 • Organisationsförändringar

  2014-10-23

  Läs mer...

 • Lövholmens sågverk är invigt

  2013-09-16

  Läs mer...

rss

Råsponttakluckor

r_sponttaklucka.jpg

 

BAC Underlagsskiva ökar säkerheten och minskar monteringstiden.
Underlagsskivan spar arbetstimmar och minskar därmed kostnaderna för att lägga tak. Statistiskt sett sparar du över 70 arbetstimmar per 1000 kvadratmeter tak du lägger!

Underlagsskivornas höga kvalité och montagefördelar har gjort oss till marknadsledande i Sverige av takskivor i massivt trä. BAC underlagsskiva är tillverkad av råspont med klammer eller spikbläck i sidosponten och limmad i ändsponten. Skivan är genomtrampningssäker och typgodkänd.

Vi har kontinuerlig egenkontroll som årligen ses över av Statens Provningsanstalt. Tillverkningsförfarandet är patenterat. 

DIMENSIONER
20 x 540 x 3600/2400
22 x 540 x 3600/2400
22 x 540 x 3600/2400
23 x 540 x 3600/2400 

Övriga längder & volymer offereras på begäran.

YTBEHANDLING
1x3 grönskydd, mögelfri
1 varv grundmålat vit 0502-Y
1 varv grundmålat bruten färg
1 varv täckmålat vit 0502-Y
1 varv täckmålat bruten färg

LASTKAPACITET
Underlagsskivan har följande lastkapacitet vid takstolar c/c 1200 mm:
Brottgränsstillstånd: 4.0 kN/m2

Vid snöfickor och i extrema snözoner kan takstolarna placeras tätare.

Följande lastkapacitet gäller vid takstolar c/c 600 mm:
Brottgränstillstånd: 17,5 kN/m2

Vid lastkapacitetsberäkningar har principen tvåfacksbalk och limmad skarv mitt i belastat fack använts. Fmk har vid provning bestämts till 9.0 Mpa för fack med i ändspont limmad bräda.

Vid gavelutstick skall vindskiva, konsoler eller liknande dimensioneras för att bära utstickande råspontbrädor då dessa kan vara skarvade slumpvis på underlagsskivan även utanför gavel.

Maximalt gavelutstick för BAC underlagsskiva är 400 mm och gäller under förutsättning att vindskiva (eller min 45 mm tjock kantuppbyggnad) förbinder ytterkanten.

HANTERING
När skivorna lyfts på plats ska man se till att ovansidan är uppåt. Ovansidan är den sida som inte är klamrad. Detta gäller för skivor som är ihopmonterade med klammer. Skivor som är ihopmonterade med spikbläck kan vändas åt båda håll vid fastsättning på tak.

MONTERING
Skivorna ska monteras i samtliga takstolar. Vi rekommenderar faststättning med 70 mm galvaniserad skruv eller spik. Antal infästningar per bräda ska göras enligt nedanstående tabell.

Monteringsfall Brädans bredd
<70 mm
Brädans bredd
70-100 mm 
Brädans bredd
> 100 mm 
Vid skarv över stöd 1 2 2
Övriga fall 1 1 2


BAC Underlagsskiva är avsedda att skarvas på samma takstol från takfot till nock.