Nyheter

 • Stenvalls Trä söker rundvirkestransportörer

  2018-05-14

  För våra virkesköp inom området Tornedalen och Kalix älvdal och söderut till våra sågverk söker vi transportörer. Vi ser stora möjligheter att kombinera körning med virkesströmmar inom Stenvalls område.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny Underhållschef

  2018-05-04

  Stenvalls Trä AB tillsätter Lennart Nilsson som Underhållschef. Lennart har en lång erfarenhet inom sågverksbranschen där han varit verksam inom många delprocesser hos oss sedan 1993.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker virkessköpare

  2018-03-24

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 950 miljoner sek. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 70% vidareförädlas direkt till slutkund. Stenvalls Trä AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fastighets AB, XL Bygg Stenvalls AB, Kallax Flyg AB samt Genesis IT AB. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

  Läs mer...

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

  Läs mer...

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

  2016-02-26

  Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

  2015-10-02

  Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter.

  Läs mer...

 • Organisationsförändringar

  2014-10-23

  Läs mer...

 • Lövholmens sågverk är invigt

  2013-09-16

  Läs mer...

rss

Utmärkelser

Regionfinalister.jpg

Stenvalls har utsetts till regionfinalister i Årets Företagare i Sverige 2013 av Företagarna

Stenvalls Trä utsågs till Årets företagare i Piteå på den stora näringslivsgalan i november ifjol och har sedan, efter noggrann granskning och bedömning av Företagarnas regionstyrelse, utsetts till det företag som ska få representera Norrbotten.


Pristagare_2012.jpg

Stenvalls har utsetts till Årets Företagare i Piteå 2012 av Företagarna

Juryns motivering lyder: "Stenvalls Trä driver Stenvalls Skogar, Klubbgärdet Fastigheter, XL Bygg Stenvalls, Fönsterfabriken i Sverige, Kallax Flyg och Genesis IT. Syskonen Anna, Sven och Folke har sedan barnsben varit engagerade i företaget som har utvecklats till en av Sveriges mest kvalificerade anläggningar inom träförädling. De har på ett enastående sätt visat att hög vidareförädling är en framgångsfaktor och levererar goda resultat i en mycket tuff sågverksnäring".


AAA_liten _2

 

Stenvalls Trä AB har har erhållit företagsprisernas maratonutmärkelse

Stenvalls Trä AB har bibehållit Trippel-A rating i minst 20 år från
1991-2011 och är nu ett diamantföretag.

Vårt företag är ett av de 102 företag av Sveriges totalt 350 894
aktiebolag som tilldelats Trippel A för högsta kreditvärdighet i
Soliditets kreditvärdighetssystem.

Sannolikheten att få trippel A oavbrutet under 20 år är bara 1,35 procent.

Ni kan läsa mer om detta på Soliditets hemsida.
www.soliditet.se/sdadagen

IMG_0035

 

Stipendium för Framgångsrika Näringslivsinsatser 1998

IMG_0037

Albert Bonniers pris till Årets Företagare 1998.
Hedersomnämnande till Sven Stenvall, Folke Stenvall och Anna Flik.

Motiveringen:
"För att ha vidareutvecklat familjeföretaget till ett lönsamt och
välkonsoliderat företag med långt driven vidareförädling"

Bonniers 1998