Nyheter

 • Stenvalls Trä söker Sågverksoperatör

  2018-09-21

  Stenvalls Trä AB behöver förstärka sin organisation och söker nu en torkskötare till anläggningen i Sikfors för att bli en del av vårt glada och kompetenta gäng.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker Kvalitets- och miljöchef

  2018-09-18

  Vi fortsätter att växa och vi behöver en kvalitets-och miljöchef som vill vara med och utveckla vårt kvalitets-och miljöarbete. Du kommer att leda vårt kvalitetsarbete med bland annat ISO, FSC och PEFC arbeten. Som Miljöchef har du som ansvar att säkerställa att vi följer lagar, och anpassar våra anläggningar, processer och produkter efter dem.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker Redovisningsekonom

  2018-09-16

  Stenvalls Trä AB behöver förstärka sin råvaruadministration och söker nu en erfaren redovisningsekonom som vill bli en del av vårt glada gäng.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker Skogsförvaltare

  2018-09-11

  Stenvalls Trä AB söker Skogsförvaltare till Stenvalls Skogar och dess skogsfastigheter. I det dagliga arbetet ingår traktplanering, skogsvård, expandering och samråd m m. Även ett aktivt arbete med fastighetsförvärv och certifieringsprocesser ingår i arbetsuppgifterna.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker rundvirkestransportörer

  2018-05-14

  För våra virkesköp inom området Tornedalen och Kalix älvdal och söderut till våra sågverk söker vi transportörer. Vi ser stora möjligheter att kombinera körning med virkesströmmar inom Stenvalls område.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny Underhållschef

  2018-05-04

  Stenvalls Trä AB tillsätter Lennart Nilsson som Underhållschef. Lennart har en lång erfarenhet inom sågverksbranschen där han varit verksam inom många delprocesser hos oss sedan 1993.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker virkessköpare

  2018-03-24

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 950 miljoner sek. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 70% vidareförädlas direkt till slutkund. Stenvalls Trä AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fastighets AB, XL Bygg Stenvalls AB, Kallax Flyg AB samt Genesis IT AB. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

  Läs mer...

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

  Läs mer...

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

rss

Stenvalls Magasinet

Omslag Maj 2018

Omslag sept 2017

Tidning_Maj_2017

September 2016

Maj 2016

Oktober 2015