Nyheter

 • Stenvalls Trä söker torkskötare

  2018-11-30

  Stenvalls Trä AB behöver förstärka sin organisation och söker nu en torkskötare till anläggningen i Sikfors för att bli en del av vårt glada och kompetenta gäng.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker maskinmekaniker

  2018-11-29

  Stenvalls Trä AB behöver förstärka sin underhållsorganisation och söker nu en skiftgående mekaniker som kan genomföra förebyggande underhåll och reparationer av våra maskiner. Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt kompetenta och glada gäng.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker mekaniker till tunga fordon

  2018-11-29

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 1 miljard sek. Produktionen uppgår till 400 000 m3 sågad vara och ca 75 % vidareförädlas direkt till slutkund. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker förare till timmer- och gaffeltruck

  2018-11-26

  Stenvalls Trä behöver förstärka sin organisation och söker maskinförare för både timmer- och gaffeltruck till våra anläggningar i Sikfors och Lövholmen. Ansök redan idag och bli en del av vårt kompetenta och glada gäng.

  Läs mer...

 • Henrik Morin ny VD för XL-BYGG Stenvalls

  2018-10-25

  Henrik Morin, tidigare VD för Westhelicopter och affärsutvecklare inom Kallax Flyg blir den som ska leda XL-BYGG Stenvalls in i framtiden. Han kommer att tillträda fr.o.m. 29 oktober 2018.

  Läs mer...

 • Ny produktionschef på Lövholmen

  2018-10-15

  Stenvalls Trä AB är glada att kunna presentera Erik Lundqvist som nytillträdd produktionschef vid vår anläggning på Lövholmen, Piteå.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny Underhållschef

  2018-05-04

  Stenvalls Trä AB tillsätter Lennart Nilsson som Underhållschef. Lennart har en lång erfarenhet inom sågverksbranschen där han varit verksam inom många delprocesser hos oss sedan 1993.

  Läs mer...

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

  Läs mer...

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

rss

Kvalitets- och ledningssystem

Vi är certifierade! Våra produkter skall hålla förväntad kvalitet i hela kedjan, från stock till färdig produkt och till slutkund.

Stenvalls Trä AB är ISO certifierade enligt ISO 9001:2008. Arbetet med ISO certifiering har för oss inneburit att skapa interna lednings och informationssystem, förbättra/säkerställa lönsamhet genom att kvalitetsbrist-kostnader upptäcks och reduceras samt öka kundtillfredställelsen genom att kundernas krav tydliggörs och uppfylls.

Kvalitetspolicy

Alla i bolaget skall sträva efter att göra rätt första gången och kontinuerligt förbättra verksamheten.

FSC® 

FSC betyder Forest Stewardship Council® och är ett internationellt system med regler för hur skogen ska skötas på ett sätt som tar hänsyn både till miljö, ekonomi och sociala aspekter. Ett slags miljö- och rättvisemärkning för skog. Regelverket tar hänsyn utöver och enligt gällande skogsvårdslagstiftning. Stenvalls Trä AB är certifierade enligt FSC COC (chain of custody) som är en spårbarhetscertifiering.

Stenvalls Trä AB köper inte in virke/timmer som härstammar från kontroversiella källor enligt nedan:

Skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks.

Skogar där höga bevarandevärden är hotade.

Genmanipulerade (GM) träd.

Illegala avverkningar.

Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning.

Licenskod FSC – C021671

PEFCTM

PEFC är en global organisation som främjar ett hållbart skogsbruk. PEFC står för ekologisk, ekonomisk och social hänsyn i skogsbruket. Stenvalls Trä AB åtar sig att genomföra och upprätthålla kraven som ställs i PEFC:s spårbarhetsstandard. Detta innebär bl.a. att vi försäkrar oss om att timmer som köps in ska ha hanterats enligt gällande lokal, nationell eller internationell lagstiftning, i synnerhet när det gäller:

Skogsbruksaktiviteter och avverkning, inklusive bevarande av biologisk mångfald och omföring av skogsmark till annan användning.

Skötsel av områden med utpekade höga natur‐ och kulturvärden.

Skyddade och hotade arter, inklusive CITES krav.

Hälso‐ och arbetsfrågor relaterade till skogsarbetare.

Ursprungsbefolkningars rättigheter när det gäller egendom, besittningsrätt och

Brukarrättigheter.

Tredje parts egendom, besittningsrätt och brukarrättigheter.

Betalning av skatter och royalties.

Lagstiftning kring handel och tullar i det land där avverkning sker, i de fall där skogssektorn berörs.

Genetiskt modifierade skogsbaserade organismer får ej ha använts.

Omföring av skogsmark till annan vegetationstyp, inklusive omföring av naturskog till

Skogsplanteringar får ej göras.

 

KD märkning

Stenvalls Trä AB uppfyller alla krav enligt standarden för förpackningsvirke i internationell handel. Detta innebär att Stenvalls Trä AB använder märkning KD 56° C/30min enligt Jordbruksverkets standard. Torkning har då utförts enligt ett torkschema som garanterar att virkets kärna uppnår minst 56° C i minst 30 minuter och att det färdigbehandlade virket har en medelfuktkvot på högst 20%. ISO 9001:2008-certifierade. AAA Högsta kreditvärdighet.

Certifikat

FSC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (sv)

FSC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (eng)

PEFC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (sv)

PEFC Spårbarhetscertifikat (Chain of Custody) (eng)

Management System Certificate ISO 9001:2015 (sv)

Management System Certificate ISO 9001:2015 (eng)

Typgodkännande Råspontluckor