Nyheter

 • Stenvalls Trä söker underhållschef

  2018-04-03

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 200 personer och omsätter 800 miljoner SEK. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 75% vidareförädlas direkt till slutkund. Inom Stenvalls värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt. Bolaget är även moderbolag i en koncern bestående av XL-BYGG Stenvalls AB, Kallax Flyg AB, Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fas¬tighets AB samt Genesis IT AB. Inom koncernen bedrivs verksamhet inom bygghandel, helikopter¬transporter, fastighetsförvaltning och IT.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker virkessköpare

  2018-03-24

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 950 miljoner sek. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 70% vidareförädlas direkt till slutkund. Stenvalls Trä AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fastighets AB, XL Bygg Stenvalls AB, Kallax Flyg AB samt Genesis IT AB. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

  Läs mer...

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

  Läs mer...

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

  2016-02-26

  Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

  2015-10-02

  Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter.

  Läs mer...

 • Organisationsförändringar

  2014-10-23

  Läs mer...

 • Lövholmens sågverk är invigt

  2013-09-16

  Läs mer...

 • Koncernen Stenvalls Trä AB köper BAC Såg & Hyvleri

  2013-05-15

  BAC Såg & Hyvleri försattes i konkurs under september månad 2012. Verksamheten har efter detta bedrivits av konkursförvaltaren Ackordscentralen Norrland. Koncernen Stenvalls Trä AB köper nu BAC Såg & Hyvleri via sitt fastighetsbolag Klubbgärdet Fastighets AB.

  Läs mer...

rss

Stenvalls trä gasar på

En annan sida av myntet. Stenvalls trä i Sikfors ökar produktionen i sågverket och flerdubblar pelletproduktionen.

I mars utökar företaget till treskift och inför helgdrift i Sikfors. Ett steg på vägen. Nu ligger årsvolymen på 170.000 kubikmeter färdig trävara. Från virkessäsongen 2011/2012, som inleds kring augusti, är inriktningen 200.000 kubikmeter. Från virkessäsongen 2012/2013 gäller 220.000 kubikmeter.

- Så är det tänkt och sedan beror det naturligtvis på marknaden, säger vd Folke Stenvall.

Företaget har en pelletfabrik på sågverksområdet. Om några veckor driftsätts det som ska ge en årsproduktion av 30.000 ton per år, mot tidigare 10.000 ton. Avsättning bedöms finnas. Företaget har investerat för att kunna tillverka träpelletar ur rå sågspån, som torkas. Kvar är metoden att framställa träpelletar ur kutterspån och torrflis.

 

"Inget alarmerande"

I antalet anställda får utökningarna ingen egentlig effekt. Det som möjliggjort ökad produktion av sågade varor är att Stenvalls köpte anläggningen Lövholmen i Piteå. Där ska det inte sågas utan sedan en tid nyttjas förre ägarens justerverk och torkar. Pannan är igång.

Företaget har tio anställda på Lövholmen, 15 i träanläggningen i Luleå och 100 i Sikfors. Därtill finns byggvaruhus.

Folke Stenvall är sammantaget inte pessimistisk för sågverksföretagets del.

- Vi förädlar till 70 procent, och går plus. Utan förädling skulle det inte gå ihop nu. Svenska kronans nuvarande värde ger negativ verkan på tio procent mot tidigare. Råvarupriserna måste ner. Det här året blir sämre än ett normalår men det är inget alarmerande. Konjunkturen generellt är på väg uppåt. Sverige går bra, Tyskland är på väg och i England ser ekonomin ut att bli bättre.

 

Källa: http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5802067

Nyheter

 • Stenvalls Trä söker underhållschef

  2018-04-03

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 200 personer och omsätter 800 miljoner SEK. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 75% vidareförädlas direkt till slutkund. Inom Stenvalls värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt. Bolaget är även moderbolag i en koncern bestående av XL-BYGG Stenvalls AB, Kallax Flyg AB, Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fas¬tighets AB samt Genesis IT AB. Inom koncernen bedrivs verksamhet inom bygghandel, helikopter¬transporter, fastighetsförvaltning och IT.

 • Stenvalls Trä söker virkessköpare

  2018-03-24

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 950 miljoner sek. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 70% vidareförädlas direkt till slutkund. Stenvalls Trä AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fastighets AB, XL Bygg Stenvalls AB, Kallax Flyg AB samt Genesis IT AB. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

rss