Nyheter

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

  2016-02-26

  Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

  2015-10-02

  Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter.

  Läs mer...

 • Organisationsförändringar

  2014-10-23

  Läs mer...

 • Lövholmens sågverk är invigt

  2013-09-16

  Läs mer...

 • Koncernen Stenvalls Trä AB köper BAC Såg & Hyvleri

  2013-05-15

  BAC Såg & Hyvleri försattes i konkurs under september månad 2012. Verksamheten har efter detta bedrivits av konkursförvaltaren Ackordscentralen Norrland. Koncernen Stenvalls Trä AB köper nu BAC Såg & Hyvleri via sitt fastighetsbolag Klubbgärdet Fastighets AB.

  Läs mer...

 • Anders Nordmark ny VD för Stenvalls Trä

  2013-01-16

  Med mål att fördubbla produktionen inom en femårsperiod och samtidigt bibehålla företagets höga andel av vidareförädling gör Stenvalls Trä strategiska förändringar.

  Läs mer...

 • Ny hemsida

  2012-08-01

  Välkommen till vår nya hemsida!

  Läs mer...

 • Nya sågverksplaner sjösätts

  2012-04-28

  En pråm kommer lastad - med stora delar av gamla Lövholmssågen. Stenvalls Trä AB har köpt tillbaka mängder av utrustning som Setra skeppade iväg 2009. Nu ska ett helt nytt sågverk byggas på Lövholmen. 25 nya jobb skapas.

  Läs mer...

rss

Nya sågverksplaner sjösätts

En pråm kommer lastad - med stora delar av gamla Lövholmssågen. Stenvalls Trä AB har köpt tillbaka mängder av utrustning som Setra skeppade iväg 2009. Nu ska ett helt nytt sågverk byggas på Lövholmen. 25 nya jobb skapas.

Många initierade kliar sig förvånat i huvudet och har svårt att få ihop pusslet.

Det som Setra lade ner för tre år sedan, slaktade och fraktade söderut - det är nu i stor omfattning tillbaka i Piteå.

Utrustningen har fraktats åter per pråm till Lövholmsområdets nya aktör, Stenvalls Trä AB, som sett möjligheterna och skakat liv i den verksamhet Setra stoppade.

- Det känns bra, sammanfattar produktionschefen Sven Stenvall.

Försvann söderut
Kanske minns ni bakgrunden?

I juni 2009 föll dödsdomen över den 138-åriga sågverksepoken på Lövholmen.

Setras beslut var kontroversiellt och ifrågasatt. Men företaget drev igenom beslutet. Stora delar av maskinparken skruvades isär, lastades på pråm och försvann till stor del till Kastets sågverk utanför Gävle, som ingår i Setra-familjen.

Där packades mycket av utrustningen in i enorma magasinsutrymmen, bara för att stå och samla damm.

Helt nytt sågverk
Men, som sagt, nu har stora mängder material kommit tillbaka till Piteå, sjövägen, per pråm från Gävle.

Senare i sommar börjar arbetet med att skruva ihop allt på plats igen. Hela råsorteringen kommer att återuppbyggas på samma ställe som det försvann ifrån för tre år sedan.

Timmerhanteringen och barkmaskinen - och här talar vi väldigt stora utrustningar - har också hängt med tillbaka på pråmen. Även dessa verk ska återuppbyggas.

Stenvalls Trä AB kommer även att investera i ett helt nytt modernt sågverk på Lövholmen; en ny såglinje för klenvirke.

- Vi gör det som ett komplement inte konkurrent till vår såg i Sikfors, understryker Sven Stenvall.

Anländer i bitar
Den nya sågen är tillverkad i Finland och anländer i bitar i januari nästa år. Vid det laget ska allt "pråm-gods" vara satt på plats.

- Under våren 2013 räknar vi med att vara i full gång med produktionen, säger Stenvall.

Det planerade råvarubehovet ligger på 400 000 kubik per år. Som jämförelse kan nämnas att sågen i Sikfors hanterar 450 000 kubik råvara årligen.

Investerar
150 miljoner kronor
Totalt investerar Stenvalls Trä AB 150 miljoner kronor för att utveckla sågnäringen på Lövholmen.

Sedan tidigare, eller redan i september 2010, köpte man loss en del utrustning av Setra som hade lämnats kvar på industritomten.

Det handlade då om två justerverk, en värmepanna, stora torkanläggningar, kvarvarande kontorsbyggnader och några gigantiska virkesmagasin.

I köpet ingick även 45 hektar markområde.

- Vi har använt utrustningen för att torka, justera, paketera och lagra redan färdigsågade trävaror från Sikfors, berättar Sven Stenvall.

Totalt har tolv personer varit sysselsatta i driften på Lövholmen. I framtiden kommer ytterligare ett 25-tal att anställas.

Underlag för 40-talet jobb
Sammantaget finns alltså underlag för närmare ett 40-tal jobb.

Som huvudskäl till Setras nedläggningsbeslut för tre år sedan angavs "råvarubrist". Det är ingen riskfaktor som oroar Stenvalls Trä.

- Nej, skogen växer bra. Vi kommer att ha tillräckligt med råvara för både Lövholmen och Sikfors. Vi är optimister på alla plan, säger produktionschefen Sven Stenvall.


Källa: Piteå-Tidningen

Nyheter

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

 • Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

  2016-02-26

  Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

 • Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

  2015-10-02

  Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter.

 • Organisationsförändringar

  2014-10-23

rss