Råvaren

Skogen – råvaren vår som vokser langsomt med veldig fin trestruktur skal behandles med varsomhet.

Det er viktig at vi gjør det riktig fra starten. Kunden skal med sine krav om trevarens struktur allerede her i skogen kunne påvirke sine produktegenskaper. Våre treslag furu og gran som i mange tiår ofte har vokst i godt over 100 år, har på våre breddegrader en stor andel friske kvister, en høy kjerneandel og er ideelle for de kundene som stiller høye krav til sine trevarer.

Den maskinparken vi bruker i dag er utstyrt med moderne teknologi for å gi oss muligheten til å produsere den riktige tømmerdimensjonen i riktig lengde og kvalitet i forhold til de bestillingene som ligger til grunn for fellingene.

Stenvalls Trä Ltd har sin egen innkjøpsorganisasjon i Norrbotten og Västerbotten. Avvirkning håndteres av private entreprenører med lang erfaring. Entreprenørene vi engasjerer er opplært i naturvern og har såkalt grønt kort, for å kunne oppfylle de kravene som stilles i den svenske skogbruksloven.

For å gjøre råvareinnkjøpene som gode og nøyaktige som mulig for alle parter, benytter vi evalueringsprogram og kartprogrammer. Vi oppretter konkontrakter der viktig informasjon på en enkel måte sendes til avvirkningsentreprenøren. De bruker også GPS som støtte i hugstarbeidet.

De maskinene vi har tilgjengelige er uttynnende hugstmaskin som foretar den første uttynningen og eventuelt mindre sluttavvirninger, mellomstore hogstmaskiner foretar andre uttynning og sluttavvirkning. For å sikre god etterveksten kan maskinene enten utføre mekanisert planting eller gjøre bakken klar til planting, alt ettersom hva som er avtalt med grunneieren.


Innkjøp av tømmer

Våre erfarne tømmerinnkjøpere bestemmer sammen med skogeierne hvordan avvirkningen skal skje. Vi tar et stort hensyn til personlige ønsker og tilbyr:

 • Kjøp av tømmerfrakt- der grunneier selv sørger for avvirkning og transport til nærmeste vei.
 • Felling av stående tømmer- der vi tar fullt ansvar for hele oppdraget.
 • Kjøp av levering- med fast pris per kubikkmeter på rot.
 • Fellingsoppdrag- med avvirkning mot fast pris.
 • Kjøp av skogseiendom

Se aktuell Prisliste tømmer, gjelder fra 5.3.2012.


I våre forpliktelser inkluderes f.eks.:

 • Sluttavvirkning
 • Uttynning
 • Rydding
 • Klargjøring av bakken
 • Gjenvekstprogram
 • Skogsbruksplaner - Grønne planer
 • Rådgivning om skog/økonomi

Virkeskopare _webb