Nyheter

 • Stenvalls Trä söker rundvirkestransportörer

  2018-05-14

  För våra virkesköp inom området Tornedalen och Kalix älvdal och söderut till våra sågverk söker vi transportörer. Vi ser stora möjligheter att kombinera körning med virkesströmmar inom Stenvalls område.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny Underhållschef

  2018-05-04

  Stenvalls Trä AB tillsätter Lennart Nilsson som Underhållschef. Lennart har en lång erfarenhet inom sågverksbranschen där han varit verksam inom många delprocesser hos oss sedan 1993.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker virkessköpare

  2018-03-24

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 950 miljoner sek. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 70% vidareförädlas direkt till slutkund. Stenvalls Trä AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fastighets AB, XL Bygg Stenvalls AB, Kallax Flyg AB samt Genesis IT AB. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

  Läs mer...

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

  Läs mer...

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

  2016-02-26

  Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

  2015-10-02

  Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter.

  Läs mer...

 • Organisationsförändringar

  2014-10-23

  Läs mer...

 • Lövholmens sågverk är invigt

  2013-09-16

  Läs mer...

rss

Trepellets

Vi selger ren trepellets med stor andel av gran!

I vårefem høvlerier dannes det mye kutt- og klyvingsspon under produksjonsprosessen. Denne tørre råvaren sluses via et lukket system direkte inn i produksjonshall for pellets og treflis.
I denne produksjonen renser vi treflis for småfraksjoner, og deretter pakkes den til dyrestrø, mens finfraksjonen med en viss innblanding av treflis blir til trepellets.
Vi leverer pellets i både store sekker på 600 kg og 16 kg sekker pakket på pall. Energiverdi ca. 4,9 kw/kg

Aktuelle priser (inkl. mva.):
Storsekker: 2280 kr/tonn
Småsekker: 2500 kr/tonn
Pallpris, småsekker á 16 kg: 2080 kr/pall.

 

pelletsliten

pelletstor
Pelletssekk ca. 16 kg
52 sekker/pall
Pelletssekk ca. 600 kg


Prisene gjelder hentet eller fritt utkjørt i Piteå kommune og minimum tre tonn.
For levering til andre steder, ring for pris.

Ved spørsmål eller bestilling av pellets kontakt:

Levering fra Sikfors:

Maria Hortlund Roger Bergman Krister Backman
Tlf +46 (0)911-25 10 00 Tlf +46 (0)911-25 10 00 Tlf +46 (0)911-25 10 00
E-post til Maria E-post til Roger E-post til Krister
Faks: 0911-25 10 99
Levering fra Luleå:
Conny Ek Göran Ejnestrand Kari Kangas
Tlf. +46 (0) 920-27 20 63 Tlf. +46 (0) 920-27 20 00 Tlf. +46 (0) 92027 20 00
E-post til Conny E-post til Göran E-post til Kari
Faks. +46 (0) 920-27 20 99