Produksjon

Våre produksjonslinjer

I vår kundestyrte produksjon produseres høyt foredlede trevarer til Europas mest krevende kunder.
Halvparten videreforedles til høvlede produkter og halvparten videreforedles til kundetilpassede kvaliteter, størrelser og lengder.
Vi sikrer vår leveringsdyktighet ved å produsere og levere alle hverdager hele året

Her presenterer vi våre produksjonslinjer med tekst og film.

Våre anlegg

Flygbild _Sikfors 0276

Sikfors:

2 helautomatiske saglinjer
- en fleksibel bånd/sirkelsaglinje
- en kostnadseffektiv småtømmerlinje
24 kammertørkere
2 vandringstorkar xxx
3 høvlingslinjer
2 båndsaglinjer
1 pakkekappsag
1 ämneskaplinje med kortbitsfingerskarv xxx
1 pelletsmaskin
1 spesiallinje for produksjon av støvfrie kuttponballer

Flygbild_Stenvalls_Lulea___0142.jpg

Luleå:

Høvellinje
Justerverk
3 kammertørkere
2 vandringstorkar xxx samt detaljsalg, XL Bygg Stenvalls.

Flygbild Lövholmen _M1A8204_2

Piteå:

Saghus som forberedes for høyproduserende saglinje
28 kammertørkere
6 vandringstorkar xxx
2 Justerverk

Alle anlegg har sprinkling for øket sikkerhet