Nyheter

 • Stenvalls Trä söker rundvirkestransportörer

  2018-05-14

  För våra virkesköp inom området Tornedalen och Kalix älvdal och söderut till våra sågverk söker vi transportörer. Vi ser stora möjligheter att kombinera körning med virkesströmmar inom Stenvalls område.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny Underhållschef

  2018-05-04

  Stenvalls Trä AB tillsätter Lennart Nilsson som Underhållschef. Lennart har en lång erfarenhet inom sågverksbranschen där han varit verksam inom många delprocesser hos oss sedan 1993.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä söker virkessköpare

  2018-03-24

  Stenvalls Trä AB är ett familjeägt sågverksföretag med anläggningar i Sikfors, Luleå, Örarna, Seskarö och Piteå. Vi sysselsätter idag 210 personer och omsätter 950 miljoner sek. Produktionen uppgår till 350 000 m3 sågad vara och ca 70% vidareförädlas direkt till slutkund. Stenvalls Trä AB är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Stenvalls Skogar AB, Klubbgärdet Fastighets AB, XL Bygg Stenvalls AB, Kallax Flyg AB samt Genesis IT AB. I koncernen värderar vi engagemang, kunskap och handlingskraft mycket högt.

  Läs mer...

 • Stenvalls Träs VD Erik Sjölund har avlidit

  2018-03-02

  Det är med stor sorg som vi meddelar att vår käre VD Erik Sjölund hastigt har gått bort.

  Läs mer...

 • Vad händer inom Stenvalls Trä?

  2017-05-19

  Jag påbörjade utmaningen att leda Stenvalls Trä den första september förra året. Under mitt första halvår har vi genomfört ett antal förändringar i organisationen för att stå bättre rustade inför en produktionsökning. Vi har delat upp produktionsledningen, så att såg och förädling har separata chefer, och skapat en ny ledarnivå med handplockade skiftledare. Dessa kommer att få utbildning i såväl arbetsmiljöfrågor som ledarskap. Maskineriet i Sikfors har många år på nacken, och en ny underhållschef ska därför leda reparationer och förebyggande underhåll där.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä tillsätter ny VD

  2016-06-13

  Stenvalls Trä AB har under de senaste åren befunnit sig i den mest expansiva perioden i företagets historia. Som ett led i att nå vårt långsiktiga mål om att kunna producera 500 000 kubikmeter sågade trävaror per år tillträder Erik Sjölund som VD för företaget fr.o.m. (den) 1 september 2016.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä startar sågproduktion i Örarna

  2016-02-26

  Under sommaren 2014 köpte Stenvalls Trä sågen i Örarna. Till en början har målsättningen varit att starta upp en specialhyvellinje för produktion av takluckor, en satsning som visat sig vara mycket lyckosam. Orderingången är idag högre än produktionstakten trots att anläggningen körs i treskift, ytterligare investeringar har därför gjorts för att kunna öka produktionstakten.

  Läs mer...

 • Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö

  2015-10-02

  Stenvalls Trä köper sågverket på Seskarö av Sveaskog. Förvärvet sker via dotterbolaget Klubbgärdet Fastighets AB och avser både sågverket och tillhörande fastigheter.

  Läs mer...

 • Organisationsförändringar

  2014-10-23

  Läs mer...

 • Lövholmens sågverk är invigt

  2013-09-16

  Läs mer...

rss

Om Stenvalls Trä AB

I dag

Stenvalls_ledning.jpg
I dag er konsernet Stenvalls Wood AB eid og drevet av Anna Flink, Sven Stenvall og Folke Stenvall.
Alle søskenene har helt siden de var barn vært involvert i selskapet, deres brennende interesse for selskapet har medført at de har det selskapet til å bli et av Sveriges mest kvalifiserte anlegg innen treforedling med en meget høy grad av videreforedling. Ledelsesfilosofien og forretningsmiljøet hos oss er preget av personlig ansvar, høyt engasjement, handlingskraft og godt samarbeid. Selskapet er organisert med korte og raske beslutningsveier, noe som gir en effektiv og fleksibel styring. Alle ansatte er engasjerte, kunnskapsrike og stolte og sørger for at helheten og tar sin del av ansvaret, noe som genererer en kvalitet som vil komme våre kunder til gode.
Søsknene verner om sine interessenter, kunder, ansatte og miljøet. Vi investerer kontinuerlig for fremtiden og arbeider langsiktig med våre bedrifter.

Koncernet

Selskapet er morselskap i et konsern med de heleide datterselskapene:

• Stenvalls Skogar AB, eierskap og forvaltning av skogeiendom
• Klubbgärdet Fastighets AB, eierskap og drift av fast eiendom
• XL Bygg Stenvalls AB, byggevarehus i Luleå, Kalix, Pajala, Kiruna, Skellefteå og Umeå.
Vindusfabrikken i Sverige AB, salg av vinduer, dører og garasjeporter via nettet
Kallax Flyg AB, flyvirksomhet og reisevirksomhet.
Genesis IT AB, datterselskap 80 % IT og sikkerhetstjenester.
Selskapet verdsetter engasjement, kunnskap og handlingskraft høyt.

For oss står kunden i sentrum. Når alle kunder er fornøyde er vi også det, og ingen kunde skal kjenne seg likegyldig behandlet.

Det er kundenes behov og etterspørsel som er avgjørende.
Stenvalls bygger på et sterkt verdigrunnlag. Det er våre verdier og normer som bestemmer våre handlinger. Det er også i våre verdier vi finner kraften, besluttsomheten og tilliten til at alt løser seg. Vi ser mulighetene.

Forretningsideen

Vi vil produsere høyt foredlede trevarer i samsvar med kundens krav til funksjon og totaløkonomi.

Visjon

Vi foredler hele tømmeret, målet vårt er å produsere flere ferdige produkter og dermed utvide og sikre markedsandeler.

Kvalitetspolicy

Alle i selskapet bør tilstrebe å gjøre det riktig første gang og kontinuerlig forbedre virksomheten. Våre produkter skal holde forventet kvalitet i hele kjeden, fra tømmerstokk til ferdig produkt til sluttkunde.