Marked og logistikk

Vi er lydhøre og er interesserte i behovene til kundene våre. Vi har en svært bred spesifikasjon av trevarer fra både furu og gran, og vi kan produsere mange ulike typer produkter. Vi produserer og selger høvlede og sagede trevarer. En stor del av produksjonen består av videreforedlede treprodukter som vi har kvalitetssortert, ofte kappet og høvlet etter kundenes kravspesifikasjoner. Kvaliteten på råvaren vår, skogen her oppe i nord er svært godt egnet til krevende kunder innen produksjon av vinduer, møbler og trapper, som omfatter en stor del av våre kunder. Trevarer til byggevarebransjen i ulike land er en annen viktig del av vårt sortiment.

Marked

Kundene våre finnes hovedsakelig i følgende land:

Sverige, Norge, England, Danmark, Hellas, Kypros, Irland, Holland, Frankrike, Italia, Spania, Portugal, Polen, Estland, Tunisia, Algerie, Marokko og Egyp.

Logistikk

Logistikk innebærer å være på rett plass til rett tid till akseptable kostnader.

For at vi skal være i stand til å levere varene så raskt og kostnadseffektivt som mulig, samarbeider vi med både våre egne lastebiler, som hovedsaklig kjører i nabolaget, og med eksterne spedisjonsselskaper og transportselskaper som leverer til andre steder.

Leveransene skjer direkte fra våre sagverk til kunder i Sverige, Europa og øvrige verden med lastebil, jerbbane og båt.

Gjennom et tett samarbeid og gode kontakter med spedisjonsselskaper og transportsselskaper oppnår vi effektiv planlegging og korte leveringstider.

For mer informasjon og spørsmål om levering er våre logistikere i Sikfors tilgjengelige:
Maria Hortlund
Tlf. sentralbord: 0911-25 10 00
Tlf. dir.: 0911-780 81
Tlf. mobil: 070-184 10 81