Råvarer

Skoven - vores råvare, som vokser langsomt med meget fin træstruktur, skal behandles med varsomhed.

Det er af største vigtighed, at vi gør det korrekt fra starten. Kunden skal med sine krav til trævarens struktur allerede her i skoven kunne påvirke sit produkts egenskaber. Vores træsorer, fyr og gran, som ofte har vokset i mere en 100 år på vores breddegrader, har en stor andel af friske kviste, høj kerneandel og egner sig fortrinligt til de kunder, der stiller store krav til deres trævarer.

Maskinparken, vi betjener os af i dag, er udtyret med moderne teknik for at give os forudsætninger for at producere den rigtige tømmerdimension, i den rigtige længde og kvalitet i forhold til de bestillinger, der udgør grundlaget for fældningerne.

Stenvalls Trä AB har egen indkøbsorganisation i Norrbotten og Västerbotten. Fældning foretages af private entreprenører med lang erfaring. De entreprenører, vi anvender, er uddannet i naturplejehensyn, såkaldt grønt kort, for på bedste måde at opfylde de krav, der stilles i henhold til skovplejeloven.

For at gøre råvareindkøbene så gode som mulige for alle parter anvender vi et vurderingsprogram og kortprogram. Vi opretter egnsdirektiv, hvor vigtige oplysninger på en enkelt måde sendes til fældningsentreprenøren. De har også GPS i skovbrugsmaskinerne til støtte ved arbejdet med fældning.

De maskiner, vi benytter os af, er udtyndingsmaskiner, der foretager de første udtyndinger og evt. små slutfældninger, mellemstore skovbrugsmaskiner, som foretager anden udtynding og slutfældninger. For at sike god genvækst kan maskinerne enten udføre maskinel såning eller jordforberedelse til plantning afhængig af den aftale, der er indgået med skovejeren.


Tømmerindkøb

Vores erfarne tømmerindkøbere fastsætter sammen med skovejerne, på hvilken måde fældningen skal ske. Vi tager store hensyn til personlige ønsker og tilbyder:

 • Køb af leverancetømmer- hvor skovejeren selv sørger for fældning og transport til nærmeste bilvej.
 • Fældning af træ på rod- hvor vi tager det fulde ansvar for hele opgaven.
 • Køb af leverancer på rod- med fast pris pr. kubikmeter på rod.
 • Fældningsopgaver- med fældning mod fast pris.
 • Køb af skovbrugsejendomme

Se aktuel Tømmerprisliste, gælder fra 2012-03-05.

I vores forpligtelser indgår for eksempel:

 • Slutfældning
 • Udtynding
 • Rydning
 • Jordforberedelse
 • Genvækstprogram
 • Skovsbrugsplaner - Grønne planer
 • Rådgivning vedr. skov/økonomi

Virkeskopare _webb