Nyheder

rss

Om Stenvalls Trä AB

I dag

Stenvalls_ledning.jpg
I dag ejer og driver Anna Flink, Sven og Folke Stenvall koncernen Stenvalls Trä AB.
Alle søskende har fra barnsben været engageret i virksomheden, og deres brændende interesse for virksomheden har bevirket, at de har udviklet virksomheden til et af Sveriges bedst kvalificerede anlæg inden for træforædling med en meget høj grad af videreforædling. Ledelsesfilosofien og virksomhedsklimaet hos os præges af personligt ansvar, stort engagement, handlekraft og godt samarbejde. Virsomheden er organiseret med korte, hurtige beslutningsveje, og det sikrer effektiv og fleksibel styring. Samtlige medarbejdere er engagerede, vidende og stolte og ser på helheden og tager hver deres del af ansvaret, og det skaber en kvalitet, der kommer vores kunder til gode.
De tre søskende værner om deres interessenter, kunder, medarbejdere og vores samfund. Vi investerer til stadighed i fremtiden og arbejder langsigtet med vores virksomhed.

Koncern

Selskabet er moderselskab i en koncern med helejede datterselskaber:

• Stenvalls Skogar AB, ejer og administrator af skovbrugsejendomme
• Klubbgärdet Fastighets AB, ejer og administrator af fast ejendom
• XL Bygg Stenvalls AB, byggemarked i Luleå, Kalix, Pajala, Kiruna, Skellefteå og Umeå.
Fönsterfabriken i Sverige AB, salg af vinduer, døre og garageporte via internettet
Kallax Flyg AB, flyvirksomhed og rejsevirksomhed.
Genesis IT AB, datterselskab 80 % IT og sikkerhedstjenester.
Selskabet sætter engagement, kundskaber, kompetence og handlekraft højt.

For os er Kunden i Centrum, når alle kunder er tilfredse, er vi det også, og ingen kunde skal føle sig modtaget med ligegyldighed.

Det er kundernes behov og efterspørgsel, der er afgørende.
Stenvalls bygger på et stærkt værdigrundlag. Det er vores værdier og nomer, der er bestemmende for vores handlemåde. Det er også i vores værdier, at vi finder kraften, beslutsomheden og tiltroen til, at alt løser sig. Vi ser mulighederne.

Forretningsidé

Vi skal fremstille højt forædlede trævarer, der er i overensstemmelse med kundernes krav til funktion og totaløkonomi.

Vision

Vi forædler hele stokken, vores målsætning er at producere flere færdige produkter og på den måde forøge og sikre markedsandele.

Kvalitetspolitik

Alle i selskabete skal bestræbe sig på, at gøre det rigtigt første gang og til stadighed forbedre virksomheden. Vores produkter skal overholde forventet kvalitet i hele kæden, fra stok til færdigt produkt og til slutkunde.