Nyheder

rss

Nye savværksplaner søsættes

En pram kommer lastet - med store dele af den gamle Lövholmssav. Stenvalls Trä AB har tilbagekøbt mængder af udstyr, som Setra afskibede i 2009. Nu skal der bygges et helt nyt savværk på Lövholmen. Der oprettes 25 nye stillinger.

Mange klør sig forundret i nakken, og har svært ved at få puslespillet til at gå op.

Det, som Setra tog ned for tre år siden, slagtede og fragtede mod syd - det er nu i stort omfang tilbage i Piteå.

Udstyret er blevet fragtet tilbage pr. pram til Lövholmsområdets nye aktør, Stenvalls Trä AB, der har set mulighederne og skabt liv i den virksomhed, som Setra stoppede.

- Det føles godt, sammenfatter produktionschefen Sven Stenvall.

Forsvandt mod syd.
Kan du huske baggrunden?

I juni 2009 faldt dødsdommen over den 138-årige savværksepoke på Lövholmen.

Setras beslutning var kontroversiel og gav anledning til spørgsmål. Men virksomheden gennemførte beslutningen. Store dele af maskinparken blev demonteret, lastet på pram og forsvandt for en stor dels vedkommende til Kastets savværk uden for Gävle, der indgår i Setra-familien.

Der blev meget af udstyret pakket i enorme magasinlokaler for bare at stå og samle støv.

Helt nyt savværk
Men, som sagt, nu er store mængder af materiellet kommet tilbage til Piteå ad søvejen pr. pram fra Gävle.

Senere i sommer begynder arbejdet med at skrue det hele på plads igen. Hele råsorteringen bliver genopbygget på samme sted, hvor den forsvandt fra for tre år siden.

Tømmerhåndteringen og afbarkningsmaskinen - og her taler vi om meget stort udstyr - er også kommet tilbage på prammen. Også disse værker skal genopbygges.

Stenvalls Trä AB vil også investere i et helt nyt og moderne savværk på Lövholmen; en ny savelinje til småtømmer.

- Vi etablerer det som et supplement og ikke konkurrent til vores sav i Sikfors, understreger Sven Stenvall.

Kommer i småbidder
Den nye sav er produceret i Finland og ankommer i småbidder i januar næste år. På det tidspunkt skal alt "pramgods" være sat på plads.

- I foråret 2013 regner vi med at være i fuld gang med produktionen, siger Stenvall.

Det planlagte råvarebehov ligger på 400 000 kubikmeter pr. år. Til sammenligning kan nævnes, at saven i Sikfors håndterer 450 000 kubikmeter råvarer om året.

Investerer
150 milloner kroner
I alt investerer Stenvalls Trä AB 150 milloner kroner i at udvikle savværket på Lövholmen.

På et tidligere tidspunkt, eller allerede i september 2010, købte man en del af udstyret af Setra, der havde efterladt det på industrigrunden.

Det drejede sig om to justeringsværker, en varmekedel, store tørreanlæg, tilbageværende kontorbygninger og nogle gigantiske tømmermagasiner.

I købet indgik også et jordareal på 45 hektar.

- Vi har anvendt udstyret til tørring, justering, og emballering og lagring af allerede færdigsavede trævarer fra Sikfors, fortæller Sven Stenvall.

I alt har tolv personer været beskæftiget i driften på Lövholmen. I fremtiden skal der ansættes yderligere ca. 25.

Grundlag for ca. 40 job
Alt i alt finder der et grundlag for mere end ca. 40 job.

Som hovedårsag til Setras beslutning om nedlæggelse for tre år siden, blev der angivet "råvaremangel". Det er ingen risikofaktor, der forurogliger Stenvalls Trä.

- Nej, skoven vokser godt. Vi vil have tilstrækkeligt med råvarer til både Lövholmen og Sikfors. Vi er optimister i alle henseender, siger produktionschefen Sven Stenvall.


Kilde: Piteå-Tidningen

Nyheder

rss