Marked og Logistik

Vi er lydhøre og interesserer os for vores kunders behov. Vi har en meget bred specifikation af trævarer af fyr og gran og kan producere mange forskellige typer produkter. Vi producerer og sælger høvlede og savede trævarer. En stor del af produktionen består af videreforædlede trævarer, som vi har kvalitetssorteret, ofte kappet og høvlet efter vores kunders kravspecifikationer. Kvaliteten af vores råvare, skoven her oppe i nord passer vældig godt til krævende kunder inden for vindues-, møbel og trappeindustrien, der udgør en stor del af vores kunder. Trævarer til byggemarkeder i en række lande er en anden vigtig del af vores sortiment.

Marked

Vores kunder findes hovedsageligt i følgende lande:

Sverige, Norge, England, Danmark, Grækenland, Cypern, Irland, Holland, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal, Polen, Estland, Tunisien, Algeriet, Marokko og Egypten.

Logistik

Logistik indebærer, at den rette vare skal være på rette sted i rette tid til acceptable omkostninger.

For at vi skal kunne levere varerne så hurtigt og omkostningseffektivt som muligt, arbejder vi både med vores egne lastbiler, der hovedsageligt kører i nærområdet, og med eksterne speditørvirksomheder og vognmandsforretninger, der leverer til øvrige steder.

Leveringerne foretages direkte fra vores savværker til kunder i Sverige, Europa og den øvrige verden med lastbil, jernbane og skib.

Via et nært samarbejde og gode kontakter med speditionsvirksomheder og vognmandsforretninger kan vi sikre en effektiv planlægning og korte leveringstider.

Ved yderligere oplysninger og spørgsmål om leveringer står vores logistiker i Sikfors til rådighed:
Maria Hortlund
Tlf. omstilling: 0911-25 10 00
Direkte tlf.: 0911-780 81
Mobiltlf.: 070-184 10 81